T R U X A

Ett bildcollage från turnén 1957 tillsammans med svenska landsortstidningarna
Bilderna är från föreställningen i Skara 10 november 1957
Samtliga foto 
©  Toledo


 

Det var en mycket välbesökt föreställning i det dåvarande småskoleseminariets (för flickor) aula.
En perfekt lokal för detta ändamål med två stora loger på vardera sidan om scenen.

PROGRAMMET

Bredo Danie var en fransk-dansk sångare som hade en egen show i showen i första och andra avdelningen.
Dessutom var han en förträfflig assistans till paret TRUXA.

  TILLBAKA  TILL  NYTT