SKÅDENUMMER 1959

ALLTSÅ ARTISTER SOM TROLLARE, BUKTALARE, AKROBATER, LUFTNUMMER
LINDANSARE med flera
vilka erbjuder sina tjänster i AF:s och FP:s artistkataloger detta år
 

TILLBAKA  TILL  NYTT